آنچه در این کتاب خوانده می‌ شود شرحی است از معنای فلق با همان مفهوم سپیده‌ دم، که با تحلیلی قرآنی و روایی، از آن برداشتی هستی‌ شناسانه و معرفت‌ شناسانه صورت گرفته و به «طلوع اثر» یاد شده است. هر اثری در این عالم به واسطه اثرگذاری یکتا هستی‌ بخش آفرینش و در جلوه‌ هایی از اسماء جلال و اکرام به وجود می‌ آید. فلق، ظهور وساطت اسماء الله در این پدیداری است که در همه عرصه‌ های خلقی قابل مشاهده است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.