«فرهنگ تفهمی (جلد اول: رویکردهای نظری، ابعاد فرهنگ‌های ملی در عصر دیجیتال)» اثر ی از نویسندگان، رابرت اس. ویر (-1935) ، چی-یوا چی یو (-1963)، یینگ-یی هنگ (-1964)، استادان دانشگاه ایلینویز ، اولین جلد از مجموعه سه جلدی فرهنگ تفهمی است. توجه و تمرکز این کتاب بر جنبه‌های فردی فرهنگ و شناخت ادراکات، احساسات و رفتارفرد در مواجهه با فرهنگ است و درواقع فرد را به عنوان سوژه در برخورد با فرهنگ می‌نگرد. در این کتاب به برخی از جنبه‌های فرهنگ پرداخته شده است که بیشتر تحت تاثیر نوع شناختی است که انسان از محیط پیرامون خود کسب می‌کند و نیز ادراکی که او از فرهنگ جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، دارد. این‌که ما چگونه می‌اندیشیم و چگونه به طرق ناخودآگاه و خودآگاه تحت تاثیر فرهنگی که در آن زندگی می‌کنیم و یا در آن قدم گذاشته‌ایم می‌اندیشیم و تصمیم می‌گیریم، از مباحثی است که در حیطه‌ی فرهنگ تفهمی به آن پرداخته می‌شود. همچنین جنبه‌های انتقال فرهنگ و فرهنگ بین اذهانی که می‌تواند با هنجارها و هنجارمندی‌های رسوخ کرده و یا قابل انتقال در میان افراد در هم آمیزد و ادراک انسان را دگرگون کند، از مباحث کلیدی این کتاب پیش‌رو به‌شمار می‌رود. در این کتاب ما به شناخت و درکی از تاثرات عاملان از فرهنگ‌های دیگر و هنجارها و ارزش‌های فرهنگی – که خود عناصر اصلی شکل‌دهنده‌ی یک فرهنگ هستند- دست می‌یابیم. بنابراین با درک و شناخت این تفاوت‌ها و زمینه‌های مذکور، می‌توان به شناختی پیرامون طرق مختلفی که فرد در مسیر انتقال فرهنگ‌های گوناگون قرار می‌گیرد و میزان تاثرات افراد با توجه به فرهنگی که در آن متولد شده‌اند، دست یافت. در نهایت، این کتاب می‌تواند برای علاقه‌مندان به شناخت فرهنگ در حیطه‌های روان‌شناسی و بین رشته‌ای کاربرد بسیاری داشته باشد و نوع نگاه محققین این حیطه را به سمت رویکردهای دیگری از فرهنگ که بیشتر متاثر از فردیت انسان در مواجهه با این مفهوم و پدیده است معطوف نماید. و نیز برای آن دسته از محققینی که در حیطه‌های کاربردی در پی فهم ادراکات انسان و واکنش‌هایش به دنیای پیچیده‌ی کنونی هستند مفید و راه گشا باشد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.