فرمانده برونسی: راز چهل قدم (جلد 1)

فرمانده برونسی: راز چهل قدم (جلد 1)

قیمت : ۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب فرمانده برونسی: راز چهل قدم، نوشته جناب آقای حمزه شریفی دوست است. این کتاب اولین جلد از مجموعه خاطرات فرمانده برونسی است که بر اساس واقعیت و از زبان دوست و همرزم ایشان آقای سید کاظم حسینی فر بیان شده است.
در این داستان نویسنده به شرح وقایع یکی از شبهای عملیات رمضان می پردازد.

بخشی از داستان:

شب به نیمه رسیده بود. فرمانده، با زحمت بسیار، نیروهایش را تا نزدیک خاکریز دشمن رسانده بود. آن ها تنها پنجاه متر با خاکریز دشمن فاصله داشتند. فرمانده می خواست پیش از آنکه تاریکی شب به پایان برسد، رزمنده ها را از خاکریز عبور دهد. دشمن مانع های محکمی پیرامون خود داشت؛ با این حال، تمام زمین های اطراف را هم مین کاشته بود. اگر یکی از مین ها در آن تاریکی زیر پای رزمنده ها منفجر می شد، دشمن آگاه می شد و نقشۀ فرمانده لو می رفت. آن وقت تمام دشت با هزاران تن گلوله و توپ و بمب شخم زده می شد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
اسما هویدا
عالیییییییییییییییی