عینک شیخ: داستانی مستند

عینک شیخ: داستانی مستند

قیمت : ۵۵,۰۰۰ ریال
اصل مطلب، بدون حاشیه، این است که ما همه مدیونیم به مجتهد مجاهدی که روز میلاد امام متقین و مجاهدین، امام علی علیه السلام بر دار شد. این داستان مستند، نوعی ادای دین است و روشنگری.

در این کتاب اصل ماجراها و بسیاری از گفتمان های این داستان مستند است و بیشتر آن ها از کتب مورخین و مشروطه طلبانی است که خود در ماجراهای آن دوره پر التهاب و البته پر فریب و رنگارنگ حاضر بوده اند. در برخی جاها، در صحنه آرایی ها و بعضی گفتگوها؛ دخالت کردیم که طبع داستان همین است، اما بویژه در گفتگوهای شیخ با سران روحانی مشروطه و بحثهای داخل مجلس شورای ملی و گفت و شنودهای جلسه محاکمه شیخ و ثقه الاسلام و جلسات انجمن سری و...، دخل و تصرف خاصی نشده و به همین جهت ادبیات آن با متن داستان کمی متفاوت است. اسامی افراد در این داستان نیز واقعی و بدون تغییر است.
مرتبط با این کتاب