عوامل موقعیتی تعیین کننده گزینش نظام انتخاباتی

عوامل موقعیتی تعیین کننده گزینش نظام انتخاباتی

قیمت : رایگان
سال های بسیاری است که نظام های انتخاباتی در جهان با تنوع فراوان اجرا و اعمال می شود و مردم با تکیه بر آن در اداره عمومی مشارکت می کنند.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.