این کتاب از 6 فصل تشکیل شده است. فصل اول در مقدمات به ضرورت بحث های قرآنی می پردازد و در فصل دوم ویژگیها و اطلاعات عمومی درباره قرآن (مانند نامها و صفات قرآن، تعد سور، تعداد آیات، سوره های مکی و مدنی و شان قرآن) بیان می شود. فصل سوم به وحی و چگونگی و حقیقت وحی در نگاه مفسران می پردازد و در فصل چهارم نحوه کتابت و جمع آوری قرآن بیان می شود. تاریخچه علوم قرانی در فصل پنجم می آید و در پایان نیز ویژگی های دیگری از قرآن (مانند اعجاز قرآن، عدم تحریف آن، نحوه قرائت و تدبر در قرآن، محکم و متشابه در قرآن، ناسخ و منسوخ در قرآن، ظاهر و باطن در قرآن و...) بیان می شود.
مرتبط با این کتاب
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن