کتاب «عصر هوش مصنوعی و آیندۀ انسان» نتیجۀ سال‌‌ها اندیشه، پژوهش و زورآزمایی ذهنی چند تن از بزرگ‌‌ترین اندیشمندان رشته‌‌های گوناگون دربارۀ هوش مصنوعی و آیندۀ انسان زیر سایۀ بلند آن است. نویسندگان نیاز به معرفی ندارند و می‌‌خواهند با نگاهی متفاوت هوش مصنوعی را بررسی کنند. آنچه این کتاب را از آثار دیگر جدا می‌‌سازد، رویکرد میان‌رشته‌‌ای آن است. کسانی که دوستدار تاریخ و فلسفه هستند کتاب را بسیار خواندنی خواهند یافت؛ چرا که با نگاهی فلسفی، تاریخ اندیشه، جنگ و دفاع، دانش، فناوری، آموزش و معنای انسان بودن را می‌‌کاود و مولفه‌‌های اصلی هر یک را در دوره‌‌های تاریخی گوناگون نشان می‌‌دهد. سپس هوش مصنوعی را به هریک از این زمینه‌‌ها می‌‌آورد و دگرگونی‌‌هایی را که هوش مصنوعی تاکنون پیش آورده و شاید در آینده رقم بزند، نشان می‌‌دهد. سرانجام گرته‌ای از آیندۀ انسان و خطرها و گرفتاری‌‌های زندگی در دوران هوش مصنوعی می‌‌کشد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.