عرق سرد واژه هایم

عرق سرد واژه هایم

ناشر : متخصصان
قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال
کتاب عرق سرد واژه هایم مجموعه شعر ی است از آثار سرکار خانم مریم عزیزی که در انتشارات متخصصان به چاپ رسیده است.
پیشگفتار شاعر:

شعر همیشه در رگ زندگی ام جاری بود. مادرم گرمانج زبانیست که تنور دلم را با ترانه های محلی گرم می کرد. شعرهایی که از جنس عشق بود و هجران. وصل بود و حرمان. قصه های مادربزرگش را با زبان شعر در کالبد احساسم وصله می زد... و من زودتر از زود مشق کردن شعر را شروع کردم. شعرهای از جنس عشق...
هنوز کنار هم چیدن پازل رنگارنگ عجیب و پر رمز و راز زندگی ام را آن طور که باید و شاید شروع نکرده بودم که پدر شد؛ مسافر بهشت خدا... مادر شکست. بی رحم و سخت ترکمان کردند، من ماندم و مادری که جان کند و جان کند تا برایم پدر باشد. در تنهایی هایم شاعر شدم بزرگ شدم و زبان عشق را از مادری یاد گرفتم که طرد شد؛ تنها شد؛ پیر شد؛ اما ماند به پای عاشقانه هایی که در گهواره در گوشم زمزمه می کرد. به پای عشق مردی که برایش لیلی مانده و لیلی هم
می ماند. به پای تمام شعرهای که نسل به نسل قداست عشق را؛ به رخ هوس آلود شهوت کشاند و اینگونه بود که شاعر شدم. شاعری از جنس دل.
مرتبط با این کتاب