صد گفتار: خلاصه آثار شهید مطهری( دفتر اول)

صد گفتار: خلاصه آثار شهید مطهری( دفتر اول)

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ ریال
کتاب صد گفتار: خلاصه آثار شهید مطهری( جلد اول)، اولین شماره از مجموعه «خلاصه آثار شهید مطهری» با عنوان «صد گفتار» می باشد. کتاب حاضر، خلاصه ای از چهار کتاب ده گفتار، بیست گفتار، آزادی معنوی و حکمت ها و اندرزها، مشتمل بر 93 گفتار که با افزودن هفت گفتار پایانی کتاب فوق، در بردارنده 100 گفتار از سخنرانی ها و مقالات استاد مطهری می باشد. کتاب ده گفتار مشتمل بر 9 سخنرانی و یک مقاله در مورد مشکل اساسی در سازمان روحانیت می باشد. کتاب بیست گفتار مشتمل بر 20 سخنرانی درباره تصحیح عقاید مسلمانان در باب برخی آموزه های اسلامی است. کتاب آزادی معنوی مجموعه ای است متشکل از پانزده سخنرانی درباره مسائل اخلاقی و معنوی می باشد. کتاب حکمتها و اندرزها نیز مشتمل بر 48 مقاله کوتاه است که ابعاد مختلف معنوی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی اسلام را بررسی کرده است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.