انجام یک واکنش شیمیایی با تغییر انرژی همراه می‌باشد. واکنشی که هنگام سوختن گاز طبیعی و هوا صورت می‌گیرد، گرمای لازم برای پختن غذا روی اجاق گاز یا جوشیدن آب را فراهم می‌کند. در مقابل تشکیل گلوکز در فرایند فتوسنتز نیاز به جذب انرژی نورانی خورشید دارد. اکثر واکنش های شیمیایی گرما تولید می‌کنند.
ترموشیمی بخشی از علم شیمی است که در آن گرمای واکنش ها را که همراه واکنش تولید و یا جذب می شود را اندازه گیری و محاسبه می کنند. اکثر واکنش ها یا گرماده هستند و یا گرماگیر، مقدار گرمایی که در اثر یک واکنش تولید و یا مصرف می شود را گرمای واکنش می نامند.
در این کتاب سعى شده است که مفهوم ترمودینامیک در شیمى، با زبانى ساده بیان شود. امید است که در این مهم،ناکام نمانده باشیم و مطالعه ى کتاب حاضر، شما را به این علم علاقه مند کند.
مرتبط با این کتاب
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن