کتاب شیر نوشته والری گایدوکس نوشته شده است و توسط فرشته سادات وظیفه ترجمه شده است. این کتاب با بیان داستانی جذاب، کودکان را با شگفتی‌ها و دانستنی‌های دنیای حیوانات آشنا می‌کند.

این کتاب سعی می‌کند به کودکان درمورد شیرها و زندگیشان آموزش دهد. زندگی شیرها به شکل گروهی است و این زندگی برای کودکان جذاب است زیرا یاد می گیرند چگونه رفتار کنند و درمورد محیط زیست بیشتر بدانند. کودک می‌تواند با آموختن زندگی حیوانات ارتباط بهتری با طبیعت برقرار کند.
مرتبط با این کتاب