شهامت ابراز وجود

شهامت ابراز وجود

قیمت : ۱۴۹,۰۰۰ ریال
یکی از الزامات موفقیت شجاعت است. برای وارد شدن در مسیر کامیابی باید از دایرۀ امن زندگی خارج شوید و باورهای جدیدی را در ذهن خود بپذیرید. موفقیت زاییدۀ شجاعت است و برای دستیابی به آن باید تصمیم بگیری که شرایط زندگی و کاری ‌ات را تغییر دهی. رسیدن به اهداف، نیاز به شهامت دارد و باید برای خواسته هایت، با موانع و چالش ها روبرو شوی. از طریق شهامت و ابراز وجود است که انسان ها می توانند قابلیت و استعداد خود را تحقق ببخشند. باید مواظب بود که ترس ها و تردید ها، تصمیم ها و برنامه ها را در مسیر زندگی با مشکل روبرو نکند. لازم است که برای پیشرفت در کارها، سنجیده و یا برنامه ریزی و بهره گیری از امکانات در دسترس در مسیر قدم گذاشت.
برای نیل به خواسته ها و شکوفایی استعداد ها لازم است که هم ازنظر نگرش های ذهنی و هم از جنبه های عملی در مسیر موردنظر گام بگذاریم. برای این‌که به سطح بالاتری از آنچه که اکنون در آن قرار دارید برسید، لازم است که از توانایی و انرژی و قابلیت های خود آگاه شوید. سپس با استفاده از روش ها و مهارت های لازم به تقویت و افزایش کارایی خود بیفزایید. این کتاب در بیست درس، به شما کمک می کند که محرک‌ها و عادت هایی را که باعث کاهش اراده و کارایی شما می شود را شناسایی کنید. برای رسیدن به نگرش عالی و غلبه بر احساسات و افکار منفی چگونه عمل کنید و خود واقعی را به نمایش بگذارید. شهامت ابراز وجود، توصیف روش ها و مسیرهایی است که شما را در شناخت خود و توانایی ها یاری می دهد و به تشریح عواملی که ممکن است در مسیر موفقیت شما را غافلگیر کرده و آن را پیش ‌بینی نکرده باشید، در برابر شما ظاهر شود. شناخت عوامل چالش آور و شناسایی استعدادها و انرژی خود، ازجمله کارهای مهمی است که برای جلوگیری از آسیب و رسیدن به اهداف باید انجام دهید. با پیش بینی و کشف ارتباط میان رفتارها و محرک‌ها و وسوسه ها، می توان از ضرر و خسارت در برنامۀ موفقیت کسب آگاهی کرد.
شهامت ابراز وجود نیاز به حذف عوامل وسوسه کننده و مشکل‌ساز دارد. از طرف دیگر باید توانایی حداکثر استفاده از استعداد و توان خود را داشته باشید. این کتاب با درس ها و آموزه‌ هایی که به آن پرداخته می کوشد تا به شما کمک کند که شهامت و شجاعت خود را شناخته و آن را به‌تدریج پرورش دهید و بر افکار و احساسات منفی غلبه کنید. بخش هایی را که خارج از کنترل و اختیار شماست را پذیرفته و برای آن قسمت هایی از زندگی و کار که می توانید عملی انجام دهید، اقدام شایسته و لازم را به عمل آورید. نیروی اشتیاق خود را بروز داده و خودگویی های منفی را از ذهن خود پاک کنید و به افکار و عقاید نادرست پایبند نباشید. مدیریت و هدایت افکار نقطۀ آغازین دیگر مراحل موفقیت و برنامه های پیشرفت در سراسر زندگی است و با آشنایی با چالش ها و شناخت فرصت ها می توانید به خواسته های خود برسید. در طول مسیر انجام کارها، گاهی با وسوسه‌ها و امیالی تحریک‌شده و از ادامۀ مسیر باز می مانید، اما آمادگی برای مشکلات و استقبال از موارد غیرمنتظره، باعث می‌شود که اهداف را رها نکنید. باید شهامت رهایی از عادت ها و رفتارهای غلط گذشته را داشت و از انرژی و علاقه خود برای خواسته ها در مسیر صحیح آگاهی داشت، تا بتوان به‌طور مناسبی ابراز وجود کرد. بازسازی روحیه و استفاده از تجارب در هنگام شکست از دیگر موضوعاتی است که این کتاب به آن می پردازد و برای رسیدن به شادکامی و شادابی لازم است که از چه مهارت ها و تکنیک هایی استفاده کرد.
همچنین این کتاب کمک می کند که ارزش ها و استعداد های خود را شناخته و در مسیر شکوفایی آن گام بردارید. بکوشید که از مشکلات تعبیری توام با تجربه به دست آورید و از افزایش احساسات منفی جلوگیری کنید. با به‌کارگیری ظرفیت ها و امکانات، بر موارد مورد اختیار تاثیر داشته و به‌تدریج نسبت به گذشته عملکرد بهتری داشته باشید. در لابلای مطالب با خود واقعی‌ات روبرو می شوی و می آموزی که مسیر دلخواهت را ترسیم کنی. زمانی که درگیر افکار منفی هستی، چگونه از تداوم آن جلوگیری کنی و از خود گویی های زیان‌آور دور شوی. مسیر موفقیت را باید با پذیرش مشکلات روزانه ادامه دهی و همیشه محدودیت ها و داشته هایت را موردتوجه قرار دهی.
می آموزی که خلاقیت و ابتکار را در کارهایت به نمایش بگذاری و چالش ها و مشکلات را تحت کنترل درآوری و ابعاد جدیدی را در زندگی تجربه کنی و هویت واقعی خودت را بشناسی، پرداخت هزینه های منفی را به حداقل برسانی، خود را از زندگی غیر دلخواه رها کرده و به‌سوی بهتر شدن حرکت کنی. در ادامه در این کتاب می آموزی که از مشکلات و سختی ها، تجربه کسب کنی و ذهنت را با نگرش های قوی هدایت کنی و از شکست ها و سرزنش ها فراتر رفته و در مشکلات گذشته غرق نشوی. یاد می گیری که افکار و عقاید نادرست گذشته را اصلاح کرده و سعی کنی که دیدگاه هایت با برنامه و اهدافت سازگار باشد. نیز فریفتۀ الگوهای ذهنی غلط نشوی. باید برای کسب نتیجۀ متفاوت، دیدگاه و عمل متفاوتی را در پیش بگیری. به بی اطمینانی اجازه ندهی که در مسیر موفقیت تو مانع ایجاد کند. این کتاب همچنین یادآور می شود که باید در مقابل مشکلات قرار گرفت و بر محدودیت ها غلبه کرد، تا بتوان به هدف موردنظر نزدیک شد.
fanavarienovin@gmail.com
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.