شماره 214

شماره 214

قیمت : ۴۰,۰۰۰ ریال
تئاتر تمرین شاعرانه آزادى است. مظهر نزاع میان آزادى و مانع بر سر راه آزادى است. حدیث انسان آزاد است. انسانى که در پى ادراکى تازه از کائنات و خلق زندگى نوین است. انسانى که بی واهمه به پیشباز ناشناخته ها میرود و چه بسیار که متهم به بی پروایى میشود. و همین بی پروایی هرازگاهى موجب انزاوى این آدم پر دل می گردد، آدم پر دلى که او را آدمى ملحد و ناهنجار نمایانده اند و از همه سو مورد هجوم قرار گرفته و همه یک دله در پى نابودى او هستند.
تئاتر تمرین زندگى است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.