شفا و حاجات در پرتو کرامات (جلد دوم)

شفا و حاجات در پرتو کرامات (جلد دوم)

ناشر : ولایت
قیمت : ۴۵,۰۰۰ ریال
کتابی را که در دست دارید « شفا و حاجات در پرتو کرامات، جلد دوم » کتابی است که غنچه های امید را شکوفا و نهال عقیده و باور به خاندان رسالت: را بارور می سازد و از تند باد یاس و نا امیدی و توفان و غرقابی انکار امدادهای غیبی و امواج افکار انحرافی و اندیشه های التقاطی نجات بخشیده به ساحل حیات معنوی رهنمون می سازد.
کتاب حاضر «شفا و حاجات در پرتو کرامات جلد دوم » روزنه کوچکی است که پرتوی از شعاع درخشان و جهان تاب کرامات سرور و سالار شهیدان امام حسین 7 و برادر رشیدش حضرت ابی الفضل العباس و... را به طور دقیق و مستند و با ذکر منابعی مورد اطمینان در چشم انداز شما قرار خواهد داد.
در کتاب حاضر درباره برخی از کرامات حضرت امام حسین و باب الحوائج حضرت ابی الفضل العباس اختصاص داده شده است)البتهبه طور متفرقه برخی کرامات دیگر نیز در آن بیان شده است
مرتبط با این کتاب