کتاب حاضر شامل شش مقاله هندی 1. میراث شبه قاره در مجمع ذخائر اسلامی، در گفتگو با سید صادق حسینی اشکوری (گفتگوکنندگان: غلامرضا دادخواه، محمد کریمی‌زنجانی‌اصل) 2. سوغات طبی پاکستان از (طب مراد) تا (مجربات سندی) 3. برابرى و برادرى در سفینه صائب، همراه با گزارشی از نسخه منحصر به فرد سفینه صائب 4. آثارالشعراء (فرهنگ شعرای فارسی‌گوی شبه قاره) (معرفی) 5. فهرست نسخه های خطی فارسی آرشیو ملی پاکستان 6. فهرستواره نسخه‌های خطی کتابخانه عمده‌العلماء مولانا کلب‌حسین، لکهنو – هندوستان است.
مرتبط با این کتاب