این کتاب، مروری است بر دیدگاه های رهبر انقلاب اسلامی پیرامون فتنه سال 88 و در برگیرنده بیانات معظم له از تاریخ اول فروردین تا 28 بهمن ماه سال گذشته است.
«مردم سالاری دینی، عامل پایداری»، «تکرار حرف دشمن در عین دیدن واقعیت»، «برنامه ریزی دشمن علیه انتخابات»، «تکرار خواسته های غرب نقطه منفی نامزدها»، «حضور تاریخی مردم عامل یاس دشمن»، «مخالفت دشمن با مردم سالاری»، «پیش بینی حرکت دشمن» و «رسیدگی به اعتراظات، رفع کدورت» از جمله عناوین فهرست مطالب این کتاب است.
مرتبط با این کتاب