شاکله جمع؛ شناخت و هدایت القائات وابسته به هویت جمعی

شاکله جمع؛ شناخت و هدایت القائات وابسته به هویت جمعی

قیمت : ۱۴۰,۰۰۰ ریال
کتابی که از نظر می گذرد این مسئله را مطرح می کند که هویت جمعی انسان ها که منجر به شکل گیری انواع جمع ها می شود خود دارای صورت بندی خاصی است که می تواند منشا اعمال محدودیت های باوری و رفتاری برای انسان باشد. در صورتی که به این مسئله اهمیت داده شود از ظرفیت های بالای هدایتی که خداوند برای انسان ها قرار داده استفاده می شود و در صورتی که نسبت به آن غفلت شده یا اهمیت داده نشود منجر به محرومیت های جبران ناپذیر هدایتی خواهد شد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.