سیره رسول خدا(ص) با همسران

سیره رسول خدا(ص) با همسران

قیمت : ۲۰,۰۰۰ ریال
آشنایی با رفتار خانوادگی و سیره حضرت رسول اکرم(ص) می تواند بهترین الگو برای مسلمانان و خانواده های مذهبی باشد تا به وسیله پیروی از آن، بتوانند خانواده ای سالم داشته باشند و با آرامش کامل برای رسیدن به کمال انسانی تلاش نمایند.
این کتاب در شش فصل به بررسی سیره رسول خدا(ص) با همسران پرداخته است: سیره رسول خدا(ص) اسوه قرآنی، شناخت همسران پیامبر و دلایل تعدد زوجات، سیره آموزشی رسول خدا(ص) با همسران، سیره تربیتی رسول خدا(ص) با همسران سیره اخلاقی رسول خدا(ص) با همسران، سیره سیاسی اجتماعی رسول خدا(ص) با همسران.
نویسنده در فصل اول به معنای سیره و اسوه، ضرورت انتخاب اسوه و الگو، گسترده الگوگیری، شناخت مقام رسول خدا(ص) به عنوان اسوه حسنه، تاسی کنندگان به اسوه حسنه پرداخته است.
در فصل دوم همسران پیامبر و دلایل تعدد ازدواج حضرت(ص) بیان می شود. در فصل بعدی، سیره آموزشی پیامبر(ص) در تعالیم اسلامی و نتایج آموزش پیامبر(ص) تبیین می شود. در سیره تربیتی رسول خدا(ص) با همسران، ضرورت مداومت در تربیت و اهمیت تربیت (الگودهی عملی، محبت، سعه صدر، موعظه و نصیحت، تشویق، تذکر، تغافل و تنبیه) می آید. در فصل پنجم سیره اخلاقی پیامبر(ص) با همسران به صورت مبسوط بیان می شود. پیامبر(ص) و حضور همسران در اجتماع، پیامبر(ص) و مشارکت سیاسی همسران، گستره مشارکت سیاسی اجتماعی و عملکرد منفی برخی از همسران در فصل آخر سیره سیاسی اجتماعی رسول خدا(ص) با همسران می آید.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.