سه تار

سه تار

قیمت : رایگان
مجموعه حاضر، حاوی شعرهایی در قالب های نو و مثنوی، با مضمون های عاشقانه، معنوی، مذهبی و وطنی است. آزادی؛ حوای بهشت؛ لاله عاشق؛ سلمان فارسی؛ طرحی از تائیش؛ خرمشهر جاودانه؛ حکمت مطهر؛ یثرب؛ بنای هستی؛ حکیم خراسان؛ شیشه عمر اهریمن؛ بهشتی؛ آیین همدردی؛ محمد (ص)؛ شهروندان در خواب؛ صلای حاج؛ جمال کعبه؛ آینه انقلاب؛ و خلیج فارس، از جمله شعرهای این مجموعه است.
مرتبط با این کتاب