سند تعلیم و تزکیه؛ نظام سازی توحیدی در شهر و جامعه

سند تعلیم و تزکیه؛ نظام سازی توحیدی در شهر و جامعه

قیمت : ۵۷۰,۰۰۰ ریال
سند تعلیم و تزکیه، بر اساس دو کتاب حجت و حکمت و بر اساس پنج کتاب علم، عقل، یقین، فعل و تفکر، دوکتاب معناشناسی و فرآیندشناسی رشد و شش کتاب رشد تفکر اجتماعی و هفده کتاب در معنا شناسیی، فرآیند شناسی و نظام سازی طیب، خیر، حسن، ایمان، صدق و ولایت نوشته شده است. کاربرد این سند در طراحی نظامات آموزشی، فرهنگی، هنری و … کودکان، نوجوانان است و می­تواند علم، قدرت و دقت مربیان و مسئولین در حوزه­های تعلیم و تزکیه و فرهنگ، رسانه و هنر را افزایش دهد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
عفت مقدمی نژاد
عالیه