سند بایسته های تربیت کودک طیب

سند بایسته های تربیت کودک طیب

قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال
موضوعات و مسائلی که والدین و مربیان در رویارویی با کودک برایشان به وجود می‌آید، در عین سادگی یا پیش پا افتاده بودن، در سعادت کودک بسیار مهم و اساسی است. تشخیص حقایق پیرامون این موضوعات و مسائل و عمل بر اساس آن حقایق، نقش قابل توجهی در تعلیم و تزکیه کودکان و هدایت آنها خواهد داشت،‌ همانطور که اشتباهاتی که والدین و مربیان درباره کودکان مرتکب می‌شوند بیشتر مواقع به گمراهی و دور شدن آنها از راه هدایت منجر می‌شود. بنابراین تعیین ضوابط و چارچوب‌هایی در رویارویی با کودک بر اساس کتاب خداوند و روایات اهل بیت علیهم السلام و قرار دادن آنها در ساختارهای اجتماعی و خانواده‌ها امری بسیار ضروری است و از کارهای بنیادی و اساسی جامعه دینی است. این سند تلاشی برای ارائه پیشنهاد این ضوابط و چارچوب‌ها می‌باشد.
مرتبط با این کتاب