ساکنان بهشت : ازدواج/ همسرداری/ زن در خانه یا جامعه؟

ساکنان بهشت : ازدواج/ همسرداری/ زن در خانه یا جامعه؟

قیمت : ۲۵,۰۰۰ ریال

این کتاب شامل سه فصل است؛ فصل اول با نام دو نیمه هم، فصلی است به اختصار برگرفته از آیات قرآن کریم، احادیث و سخن اندیشمندان اسلامی که در آن؛ می آموزیم چطور بر مدار دین مبین اسلام به اتفاق زیبای ازدواج بیاندیشیم؛ و چطور همسفری انتخاب کنیم که به راستی نیمه دیگر روح و جسم و ایمانمان باشد. به امید اینکه تمام همسران، نیمه ی تکمیل کننده یکدیگر باشند.
فصل دوم با نام کلبه مهر که با مروری بر آیات و روایات می آموزیم که چطور انتخاب کنیم. رفتار کنیم و زندگی کنیم تا زیر یک سقف به آرامش برسیم. آرامشی که میوه ی ایمان و یقین است.
آرامشی که زیر یک سقف آسمانی توحید، در کنار همسر و فرزندانمان به دست می آید. و فصل سوم با نام بهترین ظهور که پاسخی است برای این پرسش که: مدتهاست مسیر تعادل و راه صحیح را گم کرده ایم و در گیرودار اجبارهای زمان و محیط و بر مبنای عادت های اجتماعی تصمیم می گیریم و گاهی قضاوت می کنیم اما به راستی، پاسخ واقعی کدام است؟
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.