ساختمان داده یکی از درس های پایه ای و مهم رشته مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر است. کتاب های زیادی در زمینه ساختمان داده ها تالیف و ترجمه‌شده است که جای تشکر دارد. کتاب های موجود، روی یک بخش خاص متمرکز شده اند. اما، کتاب حاضر علاوه بر تدریس مفاهیم ساختمان داده ها با مثال های متعدد، الگوریتم های بیان‌شده را با زبان پایتون پیاده سازی نموده است. از نکات بارز این کتاب علاوه بر تدریس علمی مفاهیم نکات تستی را نیز بیان نموده است. در همین راستا حدود 450 تست کنکور کارشناسی ارشد رشته های مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر دانشگاه های دولتی و آزاد به همراه حل تشریحی آن ها در پیوست کتاب الکترونیکی آمده است.
این کتاب شامل 7 فصل است. در فصل اول، الگوریتم ها، پیچیدگی آن ها و الگوریتم های بازگشتی بیان گردیده است. در فصل دوم، کتاب آرایه، ماتریس، ماتریس خلوت و کاربردهای آن ها آمده است. در فصل سوم، مفاهیم صف و پشته و کاربرد آن ها شرح داده‌شده است. در فصل چهارم، لیست پیوندی بیان گردیده است. در فصل پنجم، درخت و کاربردهای آن را می بینید. در فصل ششم، گراف و کاربردهای آن بحث شده است و در خاتمه در فصل هفتم، روش های مختلف مرتب سازی بیان گردیده است.
علاوه بر فصل های بیان‌شده به کتاب الکترونیکی دو پیوست اضافه گردیده است. پیوست اول به آموزش برنامه‌نویسی پایتون به‌طور خلاصه پرداخته است. اما، پیوست 450 تست کارشناسی ارشد را مطرح نموده و به‌صورت تشریحی حل نموده است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.