زندگی پیامبر (کودکی)

زندگی پیامبر (کودکی)

ناشر : به نشر
قیمت : ۳۱,۰۰۰ ریال
پیامبر چنان جذاب و خواستنى است که حتى خداوند مهربان در قرآن به همراه فرشتگان بر او سپاس و درود مى فرستد:
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود مى فرستند. ای کسانى که ایمان آورده اید، بر او درود فرستید و سلام
کنید؛ سلامى نیکو (سوره 56:33 ) 
البته یکى از دلایل مهم این محبوبیت، از قول قرآن اخلاق بزرگ است. خلق عظیم
این کتاب درباره اتفاقات کودکی پیامبر اکرم، به صورت داستانی است.
مرتبط با این کتاب