زندگی با تاریخ: سیری در تاریخ و فلسفه تاریخ

زندگی با تاریخ: سیری در تاریخ و فلسفه تاریخ

ناشر : نشر گوی
قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ ریال
کتاب زندگی با تاریخ نوشته جناب آقای عبدالحسین فخاری است که توسط انتشارات گوی به چاپ رسیده است.
"تاریخ" کیست که می شود با او مصاحبه کرد و یا به کلاس درسش رفت یا از فلسفه تاریخ یا جبر تاریخی سخن گفت یا کسانی را به زباله دان آن فرستاد؟!
این کتاب نظرات نظریه پردازان مهم تاریخ را از دوران باستان تا زمان ما در منظر شما قرار می دهد و پرده را از واقعیت تاریخ، کنار می زند.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.