زمینه ها، عوامل و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران(رهیافت فرهنگی)

زمینه ها، عوامل و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران(رهیافت فرهنگی)

قیمت : ۱۴۰,۰۰۰ ریال
کتاب «زمینه ها، علل و عوامل وقوع و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران (رهیافت فرهنگی)»، با نگاهی تحلیلی به مباحث فرهنگی انقلاب اسلامی از طریق بررسی پیشینه تاریخی سرزمین ایران و قدرت سیاسی و اجتماعی در دوران پهلوی اول و دوم شکل گرفته است.
در این کتاب توجه ویژه ای به رهبری های حکیمانه امام خمینی (ره) و بازتاب نظری و عملی انقلاب اسلامی در جهان وجود دارد و در پیوست کتاب بحثی درباره «انقلاب های رنگی» در آسیای مرکزی و قفقاز و تمایز آن ها با انقلاب های واقعی آمده است.
این کتاب، در 12 فصل گردآوری شده است: «تحلیل وقوع انقلاب اسلامی»، «معرفی چند دیدگاه مشهور فرهنگی»، «پیشینه تحولات کشور»، «صفویه و نقش بارز فرهنگی و سیاسی آن در تاریخ معاصر کشور»، «دوره قاجار و حرکت های انقلابی»، «قدرت سیاسی و ویژگی ها و اقدامات آن» ، «دوره سلطنت رضاشاه» ، «دوره سلطنت محمدرضاشاه»، «نیروی اجتماعی و ویژگی ها و اقدامات آن» ، «آرمان انقلاب اسلامی»، «رهبری امام خمینی (ره) در انقلاب اسلامی؛ روش ها، راهبرد ها و کارکرد ها»، «امام خمینی (ره) و رویدادهای بزرگ ایران معاصر (پیش از انقلاب اسلامی)»، «گسترش روحیه انقلابی و وقوع انقلاب»، «محورهای مختلف در بازتاب های نظری و عملی انقلاب اسلامی» و «انقلاب اسلامی، نظام بین الملل و آینده غرب» از جمله عنوان های مطالب کتابند.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
کیان استادی
مطالب تکراری و کلیشه ای. دانشجویان مجبورند بخرند چون کتاب درسی یا مرجع امتحان است. اگر کسی مجبور نبود این کتاب رو بخره احتمالا فقط خود نویسنده و چارتا استاد درس انقلاب کلا خریدارش بودن.
Zahra Alizade
کار کردن با نرم افزار یک مقدار مشکل است
Sadat Hosseini
قابل سرچه؟
بدون نام
خوب
آزاده کولیوند
فالی