ایران و هندوستان تا آنجا که به گذشته‌های تاریخی و فرهنگی آنها بر می‌گردد دست‌کم حدود سه هزار سال روابط مبتنی بر حسن همجواری و دوستی داشته‌اند و آغاز آن به هزاره دوم قبل از میلاد مسیح می‌رسد.
زبان فارسی در هند: مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند به کوشش فرزانه اعظم لطفی و سید صادق حسینی اشکوری از سوی مجمع ذخائر اسلامی در سال 94 و در 156 صفحه منتشر شده است.
مرتبط با این کتاب