کتاب روی مرمر سفید نوشته جناب آقای حسین قربانزاده خیاوی است که توسط انتشارات سروش به چاپ رسیده است. کتاب پیش رو داستان دختر بچه ای است که آرزو میکند پردنده ها پشت پنجره اتاقشان بیایند و در آنجا زندگی کنند او و برادرش تمام تلاششان را می کنند تا پرنده ها را به سمت پنجره بیاورند...

بخشی از کتاب:

از روزی که دو تا یاکریم توی ایوان خاله لانه کرده اند خاله زبان یاکریم ها را هم یاد گرفته است. وقتی صدای یاکریم ها را تقلید کرد، ذوق زده گفتم: وای چه خوب! کاش ما هم ایوان داشتیم.
بعد از رفتن خاله، امیر گفت: بد نیست ما هم یاکریم داشته باشیم!
امیر با لبخندی که همیشه روی لب دارد رفت آشپزخانه، با یک مشت برنج برگشت.
مادر گفت: امیر جان، طبقه چهارم آپارتمان، یاکریم کجا بود!
امیر برنج را ریخت روی مرمر سفید پشت پنجره، دست هایش را به هم مالید.
گفتم: برای داداش کار نشد ندارد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.