روزهای سخت انتظار

روزهای سخت انتظار

ناشر : ماهواره
قیمت : ۴۰,۰۰۰ ریال
کتاب روزهای سخت انتظار ماجرای دختری را بیان میکند که برای مستقل شدن از خانه پدری جدا میشود و با پسری آشنا میشود. به او کاری پیشنهاد میشود که در جریان انجام آن کار با مشکلاتی رو به رو میشود و برای حل آن دست به کارهایی میزند که..........
شکوفه چشمهاشو که بست و یه لحظه به گذشته فکر کرد .به اشتباهاتی که مرتکب شده بود . به فراری که از خونه کرده بود . به استقلالی که می خواست برسه ولی نرسیده بود.به مادرش، به پدرش، به خواهر و برادرش .به رویاهایی که داشت و همه به باد فنا رفت.همه مثل یه فیلم از جلوی چشماش رد میشد .
توی دلش به این فرکر می کرد که واقعا چرا این چه دنیایی که این توی این سن باید با بهروز، اونم ناخواسته ازدواج کنه
اصلا چرا باید روزی که این فرار کرده بود خدا حمید رو جلوی پای این قرار می داد.
چرا باید این با حرف حمید راهی خونه بهروز میشد؟
شروفه توی این فکر بود که بهروز با تکونی که بهش داد به خودش آورد نگاهی بهش کرد و بهروزگفت:آقا باشماست کجایی؟
عاقد: برای بار سوم می پرسم : وکیلم
شکوفه آروم اشک هاشو پاک کرد و زیر لب گفت:بله .
مرتبط با این کتاب