رهیافتی در فرایند ایده پردازی حسن محور

رهیافتی در فرایند ایده پردازی حسن محور

قیمت : ۱۴۰,۰۰۰ ریال
ایده‌ پردازی هنرمند، نقشی پایه و محوری از فرایند تولید اثر داشته و در حکم خشت اول بنای اثر هنری محسوب می‌ شود. در حوزه هنر اسلامی شایسته‌ تر آن است که ایده‌ پردازی بر محوریت تجلی حسن و زیبایی حقیقی صورت پذیرد که از ابزارها ضروری هنرمند در تحقق این مهم، قدرت مشاهده و نگاه اون نسبت به موضوعات پیرامون است هنرمند برای اینکه بتواند در مواجهه با موضوعات، معرفت خود را از مرتبه زیبایی‌ های ظاهری به سمت حقیقت زیبایی و جلوه‌ های حسن تجلی‌ یافته در بستر موضوع سوق دهد، باید سطح مشاهده خود را از مشاهده حسی به مشاهده عقلی ارتقا دهد که تحقق این امر نیز مستلزم ارتقای قدرت تفکر و تعقل اوست. هر چند هنرمند از قدرت تفکر و تعقل بالاتری برخوردار باشد به همان اندازه توان مشاهده حسن در او قوی‌ تر خواهد بود.
مجموعه حاضر در صدد است تا با تمرکز بر دو مولفه تفکر و تعقل، مبانی و اصول مشاهده زیبا شناسانه هنرمند را ارائه نموده و با نظام‌ مند کردن آن زمینه ارتقای سطح ایده‌ پردازی در فرایند تولید اثر هنری حسن محور را فراهم آورد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.