رسم بندگی (خاطراتی شگفت انگیز از امدادهای غیبی و حکایات اخلاقی)

رسم بندگی (خاطراتی شگفت انگیز از امدادهای غیبی و حکایات اخلاقی)

ناشر : تحسین
قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال
انسان در زندگی با مشکلات و حواد گوناگون مواجه می شود. در سختی ها و گرفتاری ها ایمان به خداوند و امدادهای غیبی راه گشا و بهترین وسیله نجات است. این موضوع از ویژگی های افراد پرهیزکار و با ایمان به شمار می رود. زیرا در شرایط دشوار و طاقت فرسا، الطاف و عنایات پروردگار به صورتهای گوناگون به آنها امید و نوید یاری می دهد. آیت الله شهید مطهری می فرماید: "بشر به خود واگذاشته نیست، دست عنایت پروردگار در شرایط خاصی او را دستگیری می کند، از گمراهی و سرگردانی و ضعف و ناتوانی نجات می دهد... . گذشته از اینکه اشیاء در اصل هستی خود از غیب مدد می گیرند، در زندگی بشر یک سلسله مددهای غیبی خاص هم وجود دارد... . پیامبران آمده اند که ما را با اینگونه مددهای غیبی مومن نمایند... . کمک های غیبی گاهی به صورت فراهم شدن شرایط موفقیت است و گاهی به صورت الهامات
و هدایت ها و روشنی ها و روشن بینی ها... .
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
علی دهقان
کتاب خوبیه