راهنمای کامل و حل مسائل اصول کامپیوتر (2) دانشگاه پیام نور (کمک درسی پیام نور)

راهنمای کامل و حل مسائل اصول کامپیوتر (2) دانشگاه پیام نور (کمک درسی پیام نور)

قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ ریال
کتابی که در پیش رو دارید راهنمایی بر کتاب اصول کامپیوتر 2، کتاب درسی دانشگاه
پیام نور در رشته کامپیوتر است.
با ارائه مثال C در این کتاب ضمن بررسی اجنالی و خودآموز مطالب مربوط به زبان
های ساده سعی کرده ایم از پیچیدگی آموزش این زبان بکاهیم.
به کلیه سئوالات حل نشده کتاب پاسخ داده شده است، درضمن دربرگیرنده مسائل
بسیار متنوعی در این زمینه است، برای کاستن از میزان اشتباهات برنامه ها با کامپیوتر
تست شده اند.
در خاتمه برای آشنایی شما دانشجوی عزیز با نحوه آزمون، نمونه ای چند از سئوالات
امتحانی آورده شده است.

کتاب حاضر مشتمل بر قسمت های زیر می باشد:
تمرین های عملی
تمرین های عملی قسمت مهمی از این راهنما است. -
جواب این تمرین ها داده شده است لذا در صورت نیاز به آن مراجعه کنید و با دانشجویان هم کلاسی خود آن را -
مورد بحث قرار دهید.
اگر جایی گیر کردید، آن را از مدرس خود بپرسید. -
اگر جوابی را نمی فهمید آن را بپرسید. -
جواب های دیگری برای تمرین ها ممکن است داشته باشید آن ها را هم مدنظر قرار دهید. -
* شامل خلاصه درس و نکات کلیدی و مهم هر فصل از کتاب
* پاسخ پرسش ها و کلیه مسائل کتاب
* بانک سوالات تستی و تشریحی
* نمونه سوالات امتحانی
مرتبط با این کتاب