این کتاب مشتمل بر دستورالعمل‌هایی برای کنترل و درمان بیماری دیابت نوع 1 و عوارض ناشی از آن است.
مرتبط با این کتاب