سروده جلال‌الدین بن میرزا مومن اسیر شهرستانی (سده 11)، تصحیح دکتر غلامحسین شریف ولدانی
شهرستانی فرزند میرزا مومن، از شاعران بزرگ سبک هندی است. این دیوان شامل غزلیات، قصایدی در مدح ائمه (ع) و نیز تعدادی رباعی، ترجیع‌بند، ترکیب‌بند، قطعه و مثنوی کوتاه است. اثر دیگری از این شاعر در دست نیست.
مرتبط با این کتاب