دیوان غالب دهلوی مشتمل بر غزلیات و رباعیات فارسی

دیوان غالب دهلوی مشتمل بر غزلیات و رباعیات فارسی

قیمت : ۴۰,۰۰۰ ریال
غالب دهلوی را می‌توان سرآمد خیل شاعرانی دانست که در عین توجه به بازگشت ادبی ایران، گسستن از سبک هندی را نپسندیدند. بازگشت ادبی در او تنها این تاثیر را نهاد که تعقیدهای لفظی و معنوی سبک هندی را در شعر خود تعدیل کرد. بارزترین جلوه اندیشه غالب در عالم سخنوری، اعتقاد تام وی به دین مبین اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) است.
این کتاب توسط محمد حسن حائری تصحیح شده است.
مرتبط با این کتاب