دو قطره از اقیانوس (متن و ترجمه ی خطبه های (بی الف) و (بی نقطه) ی امام علی (ع))

دو قطره از اقیانوس (متن و ترجمه ی خطبه های (بی الف) و (بی نقطه) ی امام علی (ع))

قیمت : ۳۵,۰۰۰ ریال
امام یعنی فردی که غنچه های کمال وجودش در همه ابعاد شکفته شده و بر چکاد انسانیت ایستاده است. پس به ظاهر مجموعه ای از اضداد و شگفتی هاست و حضرت علی علیه السلام این گونه بودند.
این خطبه نیز از شگفتی های کلامی و بیانی امیر بیان است. می دانیم «الف» یکی از پرکاربردترین حروف در زبان عربی است. علاوه بر آن، سخن گفتن بدون «الف» در زبان عربی با وجود حرف تعریف «الف» و «لام»، «الف زینت»، حروف ناخوانا و همزوی وصل بسیار دشوار است.
لازم به توضیح است در کتاب حاضر، ترجمه فارسی این خطبه ها در زیر متن عربی آورده شده است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
محمد سلیمانی
خیلی خوب