دوره های رشد تفکر اجتماعی (جلد 2): رشد از تکلم تا بلوغ؛ دوره ظهور مشورت و ادب

دوره های رشد تفکر اجتماعی (جلد 2): رشد از تکلم تا بلوغ؛ دوره ظهور مشورت و ادب

قیمت : ۱۹۰,۰۰۰ ریال
در دوره دوم رشد اجتماعی مقرر شده تا والدین با ولایتی که خداوند در اختیارشان گذاشته است، حدودشناسی و محدوده‌شناسی را به فرزند بیاموزند تا ادب نیکو را به ارث گذارند و با آموزش مشورت، توان اختیار و انتخاب را در او شکوفا نمایند. والدین و در کنار ایشان مربیان موظفند در این دوره با تعلیم انواع علوم و تقویت تعبد و با تکیه بر فعال کردن انواع تفکر، شناخت و توجه فرزند را بتدریج نسبت به مواردی چون مسائل زیر تقویت کنند: خلقت، سلامتی و صحت خود، شناخت اعضای بدن و کارکردهای آن، اهمیت وقت و اجل، توان اختیار و انتخاب، توان یادگیری و ذکر، بایدها و نبایدهای زندگی
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
سمیه خیرالدین
بسیار عالی و کاربردی