در آمدی بر سیر معنوی از منظر قرآن کریم

در آمدی بر سیر معنوی از منظر قرآن کریم

ناشر : آثار سبز
قیمت : ۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب خدای مهربان اصلی ترین و قابل اعتماد ترین منبع آموزه های اوست. در این کتاب او به بندگانش می آموزد که چگونه به سمت او بروند و چگونه زندگی الهی و امنی در دنیا و آخرت برای خود بسازند. قرآن اصلی ترین مرجع و دستورالعمل برای زندگی روحانی و جسمانی انسان است. خداوند به عنوان سازنده ی روح انسان دستور العملی کامل برای رشد و تعالی معنویت برای انسان ارزانی داشته است. او با علم بی نهایتش انسان را ساخته، به زیر و بم انسان و جهان آفرینش احاطه کاملی دارد از این روی کتاب او نیز از جامعیتی فراتر از ذهن بشری برخوردار است و همه ی ابعاد رشد و تعالی انسان را در نظر گرفته است. در این نوشتاری که در دستان شماست ما تلاش کردیم در حد توان خویش لوازم و امور مورد نیاز در سیر معنوی انسان را به شکلی نظامند بر اساس این منبع نور الهی یعنی قرآن تبین کنیم.
در فصل اول در تلاش بودیم تا معنویت را تعریف کرده و پیش نیازهایی که در آغاز راه معنوی به آن نیاز است را بیان نماییم.
درفصل دوم کتاب برخی از لوازمی که بر اساس قرآن در سیر معنوی به آن نیاز است و ممکن است علاقمندان به امور معنوی در ابتدای راه به خاطر نا آشنایی با آن ها آسیب خورده یا از ادامه ی راه منصرف شوند را تبیین نموده به راهنمایی های قرآنی مربوط به آن اشاره کنیم.
در فصل سوم به راه باز گشت به خدا و دوری از رذایل و صفات زشتی که انسان را از راه خدا دور میکند اشاره کردیم تا با آشنا شدن با آنها و راههای رهایی از آنها علاقمندان به خدا و معنویت از آنها دوری کنند.
در فصل پایانی برخی از فضایل و صفات نیکی که با آنها می توان به خدا نزدیک شد را تبیین نمودیم.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.