درس نامه فضای مجازی و آسیب های اخلاقی

درس نامه فضای مجازی و آسیب های اخلاقی

قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال
این درس‌نامه با هدف روزآمدسازی دروس معارف و در راستای سرفصل‌های درس اخلاق کاربردی و دانش خانواده تدوین شده است. اطلاع دانشجویان از محتوای این درس‌نامه مفید و بلکه ضروری است. می‌توان این متن را در قالب تحقیق کلاسی و یا خلاصه‌نویسی و یا کنفرانس و یا ارائه صوت از طرف دانشجو با دانشجویان به اشتراک گذاشت.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
رضا محمودی
مختصر و مفید
... ...
مفید بود