دانستنی های دارویی برای خانواده ها

دانستنی های دارویی برای خانواده ها

قیمت : رایگان
داروهای تجویز شده مانند چتر می‌باشند. در عین حال که مفید هستند ولی همیشه لازم نمی‌باشند. همانطور که وجود یک ابر کوچک دلیلی برای حمل چتر نمی‌باشد، کسالت‌های مختصر همیشه نیاز به مصرف دارو ندارند.
دردها و ناراحتی‌های مختصر، نشانه‌های طبیعی از عدم مراقبت‌های صحیح از خودمان همچون عدم استراحت کافی و نامنظم بودن تغذیه می‌باشند و به طور معمول بدون به کار بردن داروها برطرف می‌گردند.
بدن و مغز انسان دو وسیله طبیعی برای مقابله با مشکلات و استرسهای روزانه زندگی می‌باشند. روشهای ساده گاهی معجزه‌آسا هستند. مثلا چند دقیقه آرامش و استراحت در رفع سردرد بسیار موثر است یا یک لیوان شیر و نوشیدنی گرم و یا تنفس عمیق می‌تواند خوابی عمیق را برای افرادی که دچار بی‌خوابی شده‌اند به ارمغان آورد.
مصرف منطقی داروهای تجویز شده بستگی به مسوولیت‌پذیری بیمار دارد. بدین معنا که فقط وقتی به دارو احتیاج داریم و پزشک لازم می‌داند ما آن را کاملا مطابق دستور مصرف پزشک استفاده کنیم.
مرتبط با این کتاب