داستان های یک روانشناس (زندگی مشترک، تربیت فرزند، مهارت های فردی)

داستان های یک روانشناس (زندگی مشترک، تربیت فرزند، مهارت های فردی)

قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هر انسانی تنها یکبار فرصت زندگی کردن را داراست
مدتی محدود- خواه چند سال کمتر یا بیشتر- که قرار است در آن تاثیری از خود برجای گذارد. این که چه طور زندگی کنیم، که هم خودمان حداکثر استفاده را از این مدت محدود ببریم و هم تاثیری مثبتی از خود بر محیط اطراف و انسان دور و برمان بر جای گذاریم، به عوامل متعددی بستگی دارد؛
اما بی شک یکی از مهم ترین عوامل، آشنایی با مهارت های روان شناختی است؛
مهارت های مربوط به زندگی مشترک، تربیت فرزند و زندگی فردی که البته این سه مهارت به شدت به یکدیگر وابسته اند و بر روی هم تاثیر می گذارند
در کتاب حاضر تلاش شده است این مهارت ها به زبانی داستانی، ساده و جذاب به مخاطب آموزش داده شود.
اگر چه در این کتاب در بیان مطالب، هدف ساده سازی و بیان روان مفاهیم روان شناختی بوده است، اما آموزش های ارائه شده کاملا جنبۀ علمی و کاربردی دارد و مبتنی بر کتاب های تخصصی و پژوهش های معتبر در حوزۀ روانشناسی است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.