داستان های فلفلی (5) : می می میمون بازیگوش

داستان های فلفلی (5) : می می میمون بازیگوش

ناشر : براق
قیمت : ۵۰,۰۰۰ ریال
شش ماجرای جذاب و خواندنی از یک جنگل سرسبز و زیبا با حیواناتی دوست‌داشتنی در مجموعه‌ی فلفلی قرار گرفته‌اند.
کتاب پنجم این مجموعه با عنوان «می می میمون بازیگوش» به امانتداری و حفظ امانت می‌پردازد.
کودک گروه سنی الف و ب با خواندن این کتاب متوجه اهمیت ارتباطات اجتماعی می‌شود و با توجه به عواقب بد ارتباط نامناسب و ویژگی مخاطب نوع ارتباطش را تنظیم کند. یعنی آن‌چه را که این مجموعه به کودکان‌مان هدیه می‌کند، چگونگی برقراری یک ارتباط اجتماعی آگاهانه بر اساس تفاوت‌های افرادی است که در یک جامعه با هم زندگی می‌کنند.
پایان خوش این کتاب باعث ایجاد توان حل مشکل در کودک می‌شود.
مرتبط با این کتاب