خودآموز حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع چند متغیره (رشته ریاضی) دانشگاه پیام نور (کمک درسی پیام نور)

خودآموز حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع چند متغیره (رشته ریاضی) دانشگاه پیام نور (کمک درسی پیام نور)

قیمت : ۱۹۰,۰۰۰ ریال
سخن ناشر: دوست گرامی، ،سعی بر آن شده است، این کتاب با کیفیت مناسب ،ارائه گردد که درراستای آن زحمات و هزینه ها صرف گردیده است .ان شاء الله برایتان مفید واقعه گردد. با تشکر.

این کتاب « راهنما وخود آموزی بر ،کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع چند متغیره (رشته ریاضی) دانشگاه پیام نور » تدوین و رهنما از : ایوب خسروی است.
مرتبط با این کتاب