مجموعه ای که پیش روی طالبان علم و دانش قرار دارد خلاصه ای در اصول اعتقادات شیعه امامیه است که بر اساس
آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام شکل گرفته است. نویسنده سعی کرده است با دسته بندی مناسب آیات قرآن و احادیث معصومان علیهم السلام مخاطب خویش را با اصول صحیح اعتقادی امامیه در توحید و نبوت و عدل و امامت و معاد آشنا کند.
از جمله مطالبی که در این کتاب به توضیح آنها پرداخته میشود:
درس اول: معنا، انواع و حکمت ولایت
درس دوم: ویژگیهای امام و وظایف مردم در برابر او
درس سوم: ویژگیهای امام و چگونگی تعیین او
درس چهارم: نصوص امامت، امامت ولی عصر
هر مجموعه در س، تحت عنوان یک فصل به موضوعات مختلف پیرامون موضوع اصلی درس پرداخته شده و در انتهای آن خودآزمایی قرار گرفته است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.