خلاصه الاشعار و زبده الافکار (بخش خراسان)

خلاصه الاشعار و زبده الافکار (بخش خراسان)

قیمت : ۷۰,۰۰۰ ریال
میر تقی الدین محمد ابن شرف الدین علی حسینی کاشانی معروف به «میرتذکره» و متخلص به «ذکری» از شعرا و نویسندگان دوره صفوی (زنده در 1017ق.) است که خلاصه الاشعار و زبده الافکار را طی نزدیک به 40 سال (از 976 تا 1016ق.) جمع آوری کرد. این اثر مشتمل بر مقدمه ای در چهار فصل، چهار رکن، خاتمه و یک ذیل (6 جلد) در شرح حال بیش از 867 شاعر، از گذشته تا معاصران مولف است. خاتمه خلاصه الاشعار، شرح حال 414 سراینده سده دهم هجری را در بر دارد که از 12 اصل تشکیل شده و هر اصل به یکی از شهر ها و نواحی جغرافیایی مختلف ایران اختصاص دارد. اثر حاضر شامل شرح حال شعرای شیراز و نواحی آن است.
مرتبط با این کتاب
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن