خط روشن: گزیده کتاب ارزشمند الغدیر علامه امینی

خط روشن: گزیده کتاب ارزشمند الغدیر علامه امینی

قیمت : ۲۷,۰۰۰ ریال
رهبر معظم انقلاب اسلامی در در تاریخ 10 اسفند 1378 درباره کتاب ارزشمند الغدیر فرمودند: «کتاب الغدیر به نظر من مهجور است.»
این کتاب با توجه به فقدان گزیده ‏ای روان، جامع و کم حجم و متناسب با فضای دانشجویی و جوانان و برای تحقق این دغدغه رهبر معظم انقلاب و رفع مهجوریت کتاب ارزشمند «الغدیر» منتشر شده است.
مرتبط با این کتاب