خانواده موفق

خانواده موفق

ناشر : نشر جمال
قیمت : ۹۸,۰۰۰ ریال
اثر حاضر ضمن تبیین وضعیت جامعه کنونی فرانسه، به پردازش تحول حرفه ای خبرنگاران در این دیار می پردازد. مولف تاکید خبرنگاران بر رویکردهای احساساتی را ناشی از روحیه سوداگرانه آنان برای فروش هرچه بیشتر اخبار خود به مخاطبان می داند. وی با خاطرنشان کردن سوء ظن فزاینده مردم فرانسه به مسئولان سیاسی این کشور در اثر رسوایی های مکرر دولت مردان و بی اعتباری فزاینده گفتارهای نخبگان سیاسی، معتقد است که در چنین فضایی، رسانه ها بیشتر بر موضوعات مبتنی بر همدردی و مظلومیت قربانیان تاکید می کنند تا کالای خبری خود را بهتر بفروشند، چراکه جامعه فرانسه در حال تحول به سوی مسائل احساسی است. از این روست که خبرنگاران به جای جستجوی معنا، به موضوعات احساسی روی آورده اند، به گونه ای که تعمق و ژرف اندیشی جای خود را به احساس و هیجان داده است. روزنامه نگاران جوان به جای اینکه وارد پیچیدگی رخدادهای سیاسی یا اجتماعی شوند و جنبه ها و ابعاد هر پدیده و واقعه ای را به طور عمیق تحلیل و پردازش کنند، صرفا در جستجوی قربانیان برمی آیند و حوادث را با محوریت دفاع از مظلومان، کودکان، یتیمان و بیوه زنان توصیف می کنند.
مرتبط با این کتاب