خانواده خوشبخت ، فرزند موفق

خانواده خوشبخت ، فرزند موفق

قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال
هدف از تدوین این کتاب کمک به والدین و مربیان است تا وظایفی را که در مورد کودکان و نوجوانان دارند بشناسند و روش هایی برای جامعه عمل پوشاندن آنها به دست آورند.
مرتبط با این کتاب