حماسه ی انتخابات

حماسه ی انتخابات

قیمت : ۱۸,۰۰۰ ریال
این کتاب تحت عنوان «حماسۀ انتخاباتی » برای بصیرت افزایی و آگاهی بخشی در حوزۀ انتخابات تدوین گشته است، تا بتوانیم به انتخاب اصلح پرداخته و کشور و انقلاب اسلامی را به آرمان عدالت همراه با پیشرفت نزدیکتر نمائیم و آرمان تمدن نوین اسلامی - ایرانی را فراموش نکنیم
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
کمال یگانه
کتاب جالبیه