حل مسائل ساختمان داده با  ++C

حل مسائل ساختمان داده با ++C

قیمت : ۱۸۱,۰۰۰ ریال
این کتاب شامل 7 فصل است که عبارت اند از:
فصل اول، تمرین های مباحثی نظیر ساختار داده ها و الگوریتم ¬های بازگشتی را حل کرده است.
فصل دوم، مسائل مباحثی مانند ماتریس¬ های یک بعدی، دو بعدی و ماتریس های اسپارس را پیاده سازی کرده است.
فصل سوم، تمرین¬ های مباحثی مانند صف و پشته را حل نموده است.
فصل چهارم، مسائل لیست ¬های پیوندی را پیاده ¬سازی می¬ کند.
فصل پنجم، تمرین¬ های درخت¬ ها را حل نمود.
فصل ششم، مسائل گراف ¬ها را پیاده¬ سازی کرده است.
فصل هفتم، مسائل جست¬ وجو و مرتب ¬سازی را پیاده ¬سازی کرده است.
برای آموزش ساختمان داده با C++ می¬ توانید به ساختمان داده با C++ از همین انتشارات مراجعه کنید.
از تمامی اساتید و دانشجویان عزیز تقاضا داریم، هرگونه اشکال، ابهام در متن کتاب، پیشنهاد و انتقادات را به آدرس پست الکترونیک fanavarienovin@gmail.com ارسال نمایند.
ی¬ کند.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.